רפאל חיים אזרק - מזכ"ל

רפאל אזרק מזכל המועצה הדתית יהוד

052-2899980 , 03-5360870 Код - 7

Часы приема:

א-ה 8:30-13:00

אחה»צ   ב 16:00-18:00,  ד 16:00-19:00

ו 8:30-11:00

refael.ydat@gmail.com

Связаться >>

-

Часы приема:

Связаться >>