מועדים אסורים לעריכת נישואין

מועצת הרבנות הראשית לישראל קובעת המועדים שאינם מאושרים לסידור קידושין כל שנה.

להלן מועדים אסורים לעריכת נישואין בשנת התש"ף – 2020:

ימי ספירת העומר החל מחג הפסח:

  • עדות המזרח – עד יום ל"ד לעומר בבוקר – י"ט אייר התש"ף – 24 במאי 2020
  • עדות אשכנז – עד ל' ניסן התש"ף– 24 באפריל 2020 אפשר להתיר בהוראת המורשה לנישואין בעירו.

מיום א' באייר התש"ף 25 באפריל 2020, עד לל"ב בעומר – י"ז אייר התש"ף – 11 במאי 2020.

מיום ל"ד בעומר – י"ט אייר התש"ף – 13 במאי 2020 עד כ"ט אייר התש"ף – 23 במאי 2020, יום ירושלים כדלקמן.

  • ככלל, אין לערוך חופות כלל מא' אייר – 25 באפריל 2020 ועד ל"ב בעומר – 11 במאי 2020.
  • יום כ"ח באייר התש"ף – 22 במאי 2020 – נקבע זה מכבר ע"י הרבנות הראשית לישראל כיום שניתן לערוך בו נישואין .

ימי בין המיצרים:

  • עדות המזרח– מיום א' באב התש"ף – 22 ביולי 2020, עד י"א באב התש"ף – 1 באוגוסט 2020
  • עדות אשכנז – מיום י"ז בתמוז התש"ף – 9 ביולי 2020, עד י"א באב התש"ף- 1 באוגוסט 2020
  • בכל הקשור למתן אישור לסידור חופות עבור עולי תימן, הדבר יקבע ע"י המורשה לנישואין בעירו
  • בכל מקום שהוזכר במסמך זה יום מסוים, הרי שגם ליל אותו