הנחיות לרישום נישואין

רישום נישואין מקוון באינטרנט –  24 שעות מיועד לכל הזוגות מכל רחבי הארץ דרך מערכת מקוונת 

רישום נישואין | פתיחת תיק נישואין

יצאנו מסגר רישום נישואין ללא תור מראש בימים  ד' אחרי הצהריים  16:00 – 19:00, ו' 8:30 – 11:00 

בנוסף יש שעות קבלת קהל במחלקת נישואין  לאחר פתיחת תיק בימים א' – ה' 8:30 – 13:00   וביום ב' גם אחרי הצהריים 16:00-18:00

לצורך רישום נישואין ופתיחת תיק נישואין על בני הזוג להביא את המסמכים הבאים:

 1. תעודות זהות מעודכנות הכוללות ספח.
 2. תמונת פספורט  של כל אחד מבני הזוג.
 3. תעודת נישואין של ההורים של כל אחד מבני הזוג אם אין להורים תעודת נישואין, אפשר להשיג העתק נאמן למקור במשרדי הרבנות שבה ההורים נרשמו  לנישואין.(במקרה וההורים התחתנו בחו"ל  ניתן להביא כתובה). לא ניתן להסתפק בתעודת הגירושין של ההורים
 4. תעודת לידה או תמצית רישום (במידה שאין התעודה אפשר להזמין חינם  און ליין באתר של משרד הפנים – טופס מקוון ומקבלים בדואר חוזר מקור).
 5. תעודת רווקות או פנוי /ה – החתן והכלה חייבים להוכיח את רווקות  או פנוי/ה על ידי שני עדים. החל מיום 26/2/2014 בני זוג לא תושבי המקום הבאים להירשם לא ידרשו להציג תעודות רווקות או פנוי/ה  ממקום מגוריהם עקב שניתן לעשות הרישום הנ"ל לשני בני הזוג בלשכתנו לאחר פתיחת תיק נישואין. (לפרטים עיינו בסעיף 6) 
 6. עדים: על כל אחד מבני הזוג להביא שני עדים (גברים ונשים) יהודיים, שאינם קרובים לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה. במידה ושני העדים מכירים את החתן ואת הכלה ישנה אפשרות שיעידו על החתן והכלה גם יחד. העדים יחתמו בפני הרב שפתח את תיק הנישואין לזוג. לעדים יש להצטייד בתעודת זהות או רישיון נהיגה.
 7. עולי ברית המועצות / יוצאי אתיופיה או מי שהוריו נישאו בחו"ל נדרש להוכיח את יהדותם של הוריו בבית דין רבני. הנוהל לבירור יהדות לעולי ברית המועצות שונה לנוהל לבירור יהדות  ליוצאי אתיופיה
 8. גרוש/ה ימציאו תעודת גירושין מקורית בצרוף מעשה בית דין  (כולל עדכון בתעודת הזהות) ותעודת נישואין מנישואין הקודמים.
 9.  אלמן/ה ימציאו תעודת פטירה מקורית (כולל עדכון בתעודת הזהות).
 10. חתן הנושא גרושה או גיורת נדרש להביא מסמכים המעידים שאינו כהן.
 11. גר או גיורת צריכים להביא תעודת גרות מבית דין מוסמך בארץ, תעודת המרה חוקית ואישור מהרבנות הראשית.
 12. תייר/ת ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מרבנות מוכרת במקום מגוריהם או מבית הדין הרבני בישראל.
 13. עולה חדש/ עולים מחו"ל יפנו לבית דין רבני באזור מגוריהם כדי לקבוע את כשרותם לנישואין.
 14. עלות פתיחת תיק נישואין היינה  796 ₪  לפרטים והנחות

סיום תהליך רישום הנישואין / המצאת אישורים נוספים.

 1.  לאחר המצאת כל האישורים  כולל אישור ממדריכת כלות ואישור מרב המקדש  וסיום התהליך שזה לא פחות משבוע ממועד הנישואין  נא לגשת  למשרדינו  לקבלת כתובה, העתק  כתובה ונרתיק לכתובה,  אישור לרב המקדש עם פרטים מדויקים של בני הזוג מאושר על ידי הלשכה הרושמת.
 2. ייתכן ובמשך תהליך רישום הנישואין יידרש מהזוג להמציא אישורים או מסמכים נוספים וזאת על פי החלטת הרב רושם הנישואין.

עריכת חופה על ידי רב מקומי.

1. על בני הזוג לקבוע פגישה מקדימה עם הרב המקומי שקיבל רשות מהרב המורשה לנישואין שבמקום הרישום – לערוך את חו"ק מטעמו, כדי לשוחח בהארת פנים ובנעימות על מהלך הטקס, ומשמעותו. הרב יסכם עם בני הזוג את העדים הכשרים למועמד, את  שעת החופה ואת שעת הגעתו, מקום החופה עם כתובת מדויקת  ושם האולם. הרבנות מבקשת מבני הזוג לדאוג ולהגיע  לפגישה  עם הזמנה מודפסת.

2. הרב המקומי שעורך החופה ימלא לבני הזוג כתובה והעתק כתובה(תאריך, מקום, שמות) כפי מנהג עדתו של החתן (ספרדי, אשכנזי או תימני) והמשך ימלא לפני החופה ביום החתונה.

עריכת חופה על ידי רב חיצוני.

רשימת רבנים לעריכת חופה

רשימה רבניים הצבאיים מורשים  לעריכת חו"ק

רשימה רבני משטרה ושב"ס מורשים  לעריכת חו"ק

בני הזוג רשאים לבחור רב אשר יערוך את חופתם הרב עורך החופה והקידושין יהיה רב :

 1. אשר מכהן בפועל באחת הרבנויות
 2.  רב שהמופיע ברשימה המאושרת מטעם הרבנות הראשית. רשימת הרבנים המורשים מופיעה באתר המועצה הדתית.
 3. מכהן בפועל כראש ישיבה  או ר"מ של ישיבה שבו לומד החתן
 4. רב של משפחה בצירוף מסמכים הסמכתו.

  על הזוג להמציא אישור רשמי מהרב  עורך החופה בו הוא מביע את הסכמתו לערוך לזוג חו"ק במועד ובמקום אשר נקבעו ע"י הזוג בעת רישום הנישואין. על האישור חובה לציין טלפון ליצירת קשר לפי הצורך

לאחר שהרבנות המקומית אישרה את הרב עורך החופה חלה על הזוג האחריות להגיע מינימום שבוע מראש למשרדי הרבנות המקומית/מועצה דתית ולקבל את המסמכים הרלוונטיים ולהעבירם לרב עורך החו"ק.  (המסמכים כוללים: אישור לרב לעריכת חו"ק, כתובה, העתק כתובה  ונרתיק).

על בני הזוג להשתמש בכתובה שקיבלו מהרבנות. אם רצונם להשתמש בכתובה משלהם, או להביא כתובה בכתב אומנותי, עליהם לתאם זאת זמן סביר מראש עם רשם הנישואין, ולקבל ממנו אישור לכך. כתובות שהוצאו לאור ע"י צה"ל או משטרת ישראל, יכולים לשמש חיילים או שוטרים בלבד.

לאחר החופה על הזוג להחזיר למועצה הדתית תוך שבוע מיום הנישואין  את העתק הכתובה וכן את האישור שנמסר לרב עורך החופה כאשר הוא חתום במלואו, ע"י הרב עורך החו"ק והעדים בכדי להנפיק תעודות נישואין לבני הזוג.

לאחר שבועיים ממסירת העתק הכתובה ואישורים ללשכת המועצה הדתית אפשר להגיע  לקבלת תעודת הנישואין  אחד מבני  הזוג המאושרים באופן אישי או לקרובי המשפחה  עם  ייפוי כוח מאחד מבני הזוג ותעודה מזהה. 

הסברים :

 1.  תוקף תעודת הרווקות שלושה חודשים בלבד במקרה שפג תוקף התעודה יש לחדשה בלשכת הרבנות / מועצה דתית.
 2. לאחרונה אושר חוק בעניין פתיחת אזורי הרישום. החוק זה באה להקל על בני הזוג  המתחתנים בהליך רישום נישואין ומאפשר להם להירשם בכל מלשכות לרישום נישואין ברחבי הארץ, ללא קשר למקום המגורים. (עיין בסעיף 5,6)
 3. תעריפי האגרה נקבעים ע"י המשרד לשירותי דת ומתעדכנים מפעם לפעם.
 4. בסיום הרישום יתואם עם הכלה תאריך על מנת לקבל הדרכה על ידי מדריכת כלות.
 5.  רשימת אולמות כשרים בכל הארץ 
 6. שינוי שם המשפחה ומעמד במשרד הפנים לאחר החתונה וקבלת תעודת נישואיןהנחיות לרישום נישואין ברבנות