רבנים מורשים לחו"ק

עריכת חופה על ידי רב מקומי.

1. על בני הזוג ליזום פגישה מקדימה עם הרב המקומי שקיבל רשות מהרב המורשה לנישואין שבמקום הרישום – לערוך את חו"ק מטעמו, כדי לשוחח בהארת פנים ובנעימות על מהלך הטקס, ומשמעותו. הרב יסכם עם בני הזוג את העדים הכשרים למועמד, את  שעת החופה ואת שעת הגעתו, מקום החופה עם כתובת מדויקת  ושם האולם. הרבנות מבקשת מבני הזוג לדאוג ולהגיע  לפגישה  עם הזמנה מודפסת.

2. הרב המקומי שעורך החופה ימלא לבני הזוג כתובה והעתק כתובה(תאריך, מקום, שמות) כפי מנהג עדתו של החתן (ספרדי, אשכנזי או תימני) והמשך ימלא לפני החופה ביום החתונה.

עריכת חופה על ידי רב חיצוני.

רשימת רבנים לעריכת חופה 

רשימה רבניים הצבאיים מורשים  לעריכת חו"ק

רשימה רבני משטרה ושב"ס מורשים  לעריכת חו"ק

  1. בני הזוג רשאים לבחור רב אשר יערוך את חופתם הרב עורך החופה והקידושין יהיה רב אשר מכהן בפועל באחת הרבנויות או רב המופיע ברשימה המאושרת מטעם הרבנות הראשית. רשימת הרבנים המורשים מופיעה באתר המועצה הדתית.     (עיין לעיל מסגרת) נא לבדוק האם הרב שבחרתם מופיע ברשימת הרבנים המאושרים ע"י הרבנות הראשית. ההתקשרות עם הרב הינה אישית ואין לרבנות המקומית / מועצה דתית  אחריות כל שהיא כלפי הרב אשר נבחר    ע"י הזוג.
  2.   על הזוג להמציא אישור רשמי מהרב  עורך החופה בו הוא מביע את הסכמתו לערוך לזוג חו"ק במועד ובמקום אשר נקבעו ע"י הזוג בעת רישום הנישואין.
  3. לאחר שהרבנות המקומית אישרה את הרב עורך החופה חלה על הזוג האחריות להגיע מינימום שבוע מראש למשרדי הרבנות המקומית/מועצה דתית ולקבל את המסמכים הרלוונטיים ולהעבירם לרב עורך החו"ק.  (המסמכים כוללים: אישור לרב לעריכת חו"ק, כתובה, העתק כתובה  ונרתיק).
  4. על בני הזוג להשתמש בכתובה שקיבלו מהרבנות. אם רצונם להשתמש בכתובה משלהם, או להביא כתובה בכתב אומנותי, עליהם לתאם זאת זמן סביר מראש עם רשם הנישואין, ולקבל ממנו אישור לכך. כתובות שהוצאו לאור ע"י צה"ל או משטרת ישראל, יכולים לשמש חיילים או שוטרים בלבד.
  5. לאחר החופה על הזוג להחזיר למועצה הדתית תוך שבוע מיום הנישואין  את העתק הכתובה וכן את האישור שנמסר לרב עורך החופה כאשר הוא חתום במלואו, ע"י הרב עורך החו"ק והעדים בכדי להנפיק תעודות נישואין לבני הזוג.

לאחר שבועיים ממסירת העתק הכתובה ואישורים ללשכת המועצה הדתית אפשר להגיע  לקבלת תעודת הנישואין  אחד מבני  הזוג המאושרים באופן אישי או לקרובי המשפחה  עם  יפוי כוח מאחד מבני הזוג ותעודה מזהה. 

רשימת רבני פוסקי בטהרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.