עירוב

בהלכה עירוב הוא הכינוי המקובל להקפת שטח מיושב במחיצות בדר כלל מחיצות מסוג צורת הפתח על

עירוב יהוד מונוסון

עירוב יהוד מונוסון

מנת להתיר הוצאת והכנסת חפצים מבתים לרחובות ולמקומות ציבוריים פתוחים בשבת, באמצעות הפיכת שטח גדול לרשות יחיד אחת דבר המתיר את טלטול החפצים בשטח בלא לעבור על מלאכת הוצאה מרשות לרשות. כיוון שעל פי ההלכה היהודית אין להוציא (לטלטל) חפצים מהבית לרשות הרבים ביום השבת ללא תיקון עירוב .

ישנה חשיבות מעשית רבה בהתקנת העירוב בשטח מיושב בעיקר בעת המודרנית והדבר מאפשר התנהלות סדירה בשבת והוצאת חפצים כגון סידור תפילה או עגלת ילדים וכו'.