כשרות

מיסודות הדת היהודית ההקפדה על כשרות המטבח

teudat_kashrut_avent_yehudוהמאכלים, בהידור ובשלמות הרצויה וכך ציוונו הבורא בתורה "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"
מובא במקורות שהמאכלים שאוכל האדם בהיותם הכח המעמיד והמחיה את כל מערכות הגוף,שהוא הכלי השומר לנשמה שבקרבו ובהיות המזון מתמזג עם האדם ומשפיע על טיב נפשו בהכרח שאין המזון שאנו אוכלים הוא עבור הגוף בלבד אלה עבור הנשמה ומכאן הזהירות מלעבור על איסורי תורה וההקפדה על אכילת מזון כשר מלבד מה שמצליה ומונעת את האדם מכל פגע ונזק בגופו מבטיחה ואף מסייעת לבל יטמא את ליבו וישקץ את נפשו ברוח הטומאה ויזכה שיתקיים בו תמיד נפש בריאה בגוף בריא.
בדורנו אנו הולך וגדל ציבור דורשי ה"הכשר" וה"ההשגחה" כמו כן מתרבים המפעלים ליצור מזון,מאפיות מלונות ואולמי שמחה המעוניינים בקבלת הכשר עובדה המחייבת את נותני ההכשרים להיערכות מקיפה ונרחבת על מנת להיענות ולמלא את הצרכים לשם כך נדרשת התארגנות מתאימה משאבים כספיים ובעיקר כח אדם מוכשר ומיומן המתאים להפעיל מערכת כשרות.
העולם הופך להיות יותר ויותר כפר גלובלי קטן . מוצרים מכל מקום מיוצרים בכל מקום מיוצאים לכל מקום היום אין שום כלל שאומר שבאירופה תמצא מוצרים אירופאיים דווקא, באמריקה מוצרים אמריקאים, ובאסיה מוצרים אסיאתיים.
ובקיצור בכל פינה בעולם אפשר למצוא מוצרים מכל מקום.
מטבע הדברים הדבר משנה את מערך ההשגחה והכשרות לגמרי.
אם פעם ההשגחה בחו"ל התמקדה בחומרי גלם בלבד הרי כיום ההשגחה בחו"ל היא בהרבה מקרים על מוצרים מוגמרים עד לאחר האריזה.
להלן מס" כללים והנחיות מאוד חשובות
א. חובה תמידית על הקונים מוצרי מזון לבדוק שעל גבי המוצר מסומן הכשר מוסמך ומוכר. ולא להסתמך על שילוט חיצוני בחנות או על דברי המוכר.
ב. במסעדות ,אולמי אירועים ,בתי מלון יש לוודא הימצאות משגיח וכן לוודא על תעודת כשרות ברת תוקף