העירוב ביהוד מונוסון מחודש ותקין

בס"ד

הודעה משמחת!!!

העירוב ביהוד תקין!

הנני שמח להודיע לציבור התושבים כי

לאחר שבשבת שעברה לא היה עירוב ביהוד,

התקבלה החלטה במועצה הדתית לתקן את העירוב במיידי, הותקנו עמודים חדשים לעירוב  

בכדי שלא יקרו שוב תקלות בעתיד!!!

               בברכת שבת שלום  

         רפאל חיים אזרק

          מזכ"ל