פרשת ואתחנן (שבת נחמו)

ביום רביעי 29.7.20  צום תשעה באב. תחילת הצום לפני השקיעה (השקיעה 19:40)  וסוף הצום 20:00

הפטרה: נחמו נחמו עמי