פרשת תצוה

הפטרה: וישלח אחאב

פרשת תצוה שושן פורים