פרשת שמות

הפטרה: דברי ירמיהו אשכנזים : הבאים ישרש יעקב