פרשה צו – שבת הגדול

מעוניינים למכור חמץ:

3030* קו ההלכה הספרדי הארצי

מכירת חמץ און ליין לרבנות הארצית 

הפטרה: וערבה לה'