פרשת נח

 

הפטרה: רני עקרה לא ילדה בערבית ברך עלינו, ותן טל ומטר לברכה

מברכין הלבנה בערב