בראשית

ערב ראש חודש

הפטרה: ויאמר לו יהונתן מחר חודש